นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังครู นักเรียน ผู้ประสานงาน ผู้สังเกตการสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ฯ โรงเรียนบ้านพุเลียบ โรงเรียนบ้านวังลาน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี และ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222