เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนินทร์ แสงแก้ว และนายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ, ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในอำเภอท่าม่วง ในช่วงแรกนี้ จำนวน ๖ โรงเรียนคือ บ้านดอนคราม, หนองตะโก, หนองอีเห็น, ดิศกุล, หนองน้ำขุ่น และหนองมงคล

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222