นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูปฐมวัย เรื่อง การเตรียมส่งงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222