นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุมสอบและกรรมการกลางในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๘๐ คน

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222