นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่บุญเรือน ทองเปลว มารดาคุณครูวาสนา ทองเปลว ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ณ วัดโพธิ์บัลลังค์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222