ฯพณฯ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานส่งมอบสิ่งก่อสร้าง "ถนนคนดี" ให้กับโรงเรียนบ้านดงเสลา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222