นายวิรัตน ชื่นเอี่ยม ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานปิดการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการติวเค้ม O-NET ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า พร้อมมอบเกียรติบัติให้กับคณะวิทยากรและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดังกล่าว

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222