๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี "วันยุทธหัตถี" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222