วันที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222