"รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" ท่านเลขาธิการ กพฐ. นายอภิชาติ จีระวุฒิ และนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ นักเรียน ร่วมรับเสด็จทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1