วันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด รอง ฯ มานิต วังบุญ และนายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เข้าร่วมด้วย

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1