นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เยี่ยมชมและแวะให้กำลังใจหน่วยงานทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อาทิ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม กศน. และ อบจ. ที่มาจัดนิทรรศการและออกร้านในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1