วันที่ ๕ ธ.ค.๕๖ นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ และข้าราชการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาลา ๖๐ พรรษาฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1