วันที่ ๓ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำเด็กไทยฟันดี อำเภอท่าม่วง ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนจากเครือข่ายฯ หนองขาว-ท่าลัอ จำนวน ๑๐๐ คน

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1