เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

   
1.เครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว 2.เครือข่ายหนองบัว-แก่งเสี้ยน
3.เครือข่ายลาดหญ้า

4.เครือข่ายวังด้ง-ช่องสะเดา

5.เครือข่ายเกาะสำโรง 6.เครือข่ายวังเย็น
7.เครือข่ายบ้านเก่า 8.เครือข่ายหนองขาวท่าล้อ
9.เครือข่ายบ้านใหม่ 10.เครือข่ายเขาน้อย
11.เครือข่ายชาววัง 12.เครือข่ายพังตรุ
13.เครือข่ายหนองตากยา 14.เครือข่ายแม่กลอง
15.เครือข่ายพ่อขุนด่าน 16.เครือข่ายกลอนโด
17.เครือข่ายจรเข้เผือก 18.เครือข่ายศรีสวัสดิ์ 1
19.เครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2 20.เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน