เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2

 


นายสมจิตร  น้ำใจตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนบ้านท่ากระดาน
ประธานเครือข่าย
081-7362536

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2  จำนวน   10  โรงเรียน

     

โรงเรียนชุมขนบ้านท่ากระดาน


นายสมจิตร  น้ำใจตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7362536

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

 
 
นายไพเราะ  บรรลือศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8800121

โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว

 
 
นายอดุลย์  ลมพัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8369166

     

โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น

 

 
นายวรเนตร  เจริญโห้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
092-4978454

โรงเรียนบ้านทุ่งนา

 
 
นายยิ่งยศ  พละเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-1920943

โรงเรียนบ้านน้ำมุด

 
 
นายยุทธ  อนันต์ชัยลิขิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9194290

     

โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง

 
 
นางพนอ  ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-0129123

โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว

 
 
นายประชา  เอี่ยมเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-3644054

โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ

 
 
นายสมวุฒิ  ศรีสังวรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9442284

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

 
 
นายสุวิทย์  ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-5191705