เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายศรีสวัสดิ์ 1

 


นายปราโมทย์  เที่ยงผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ
ประธานเครือข่าย
081-7368532

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 1  จำนวน   9  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านดงเสลาี


นายสายัญห์  สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9428240

โรงเรียนบ้านนาสวน

 
 
นายพิสิทธิ์  ยั้งประยุทธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
085-2961594

โรงเรียนบ้านน้ำพุี

 
 
นายปราโมทย์  เที่ยงผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7368532

     

โรงเรียนบ้านปากนาสวน

 

 
นายประดับชาติ  บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
082-2509013

โรงเรียนบ้านโป่งหวาย

 
 
นางสาวสายหยุด  ห้าวเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9183657

โรงเรียนบ้านสามหลัง

 
 
นายประพันธ์  เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
084-1011263

     

โรงเรียนองสิต

 
 
นางวนิดา  ยั้งประยุทธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
085-2990128

โรงเรียนบ้านองหลุ

 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนวัดถ้ำองจุ

 
 
นายนิคม  แสวงหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8369857