เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายกลอนโด

 


นายเฉลิมชัย  แย้มชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่าี
ประธานเครือข่าย
081-9435077

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายกลอนโด  จำนวน   6  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านกลอนโด


นางสุปาณี  มงคล
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8051388

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่าี

 
 
นายเฉลิมชัย  แย้มชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9435077

     

โรงเรียนบ้านแหลมทอง

 
 
นางรุ่งทิพย์  ทองสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08

โรงเรียนวัดยางเกาะ

 
 
นายเมตตา  ชูเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7367439

โรงเรียนวัดหนองบัว

 
 
นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-2578490