เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายพ่อขุนด่าน

 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน......
ประธานเครือข่าย
08

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายพ่อขุนด่าน  จำนวน   11  โรงเรียน

     

โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3


-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนบ้านท่าพุ

 
 
นายเกียรติศักดิ์  ประดับวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1669403

โรงเรียนบ้านท่าแย้ี

 
 
นางสาวนภัสวรรณ์  วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
084-8932429

     

โรงเรียนบ้านเนินไพร

 

 
นายวิชิต  บุญเลิศ
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-0179622

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

 
 
นายอนุศักดิ์  พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8494490

โรงเรียนบ้านหนองปากดง

 
 
นายบำรุง  จิณแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9410100

     

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

 
ดร.สมนึก พงษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-4349621

โรงเรียนบ้านหนองหิน

 
 
นายเอนก  บุญเฮี๊ยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-2934454

     

โรงเรียนบ้านหินแด้น

 
 
นายทวี  ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9423912

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย

 
 
นายพินิจ  ลิขิตวัฒนกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9435130