เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายแม่กลอง

 


นายประจักษ์  รักษาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
ประธานเครือข่าย
086-8072339

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายแม่กลอง  จำนวน   5  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช


นายปรีชา์  ทิพพาบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9423680

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

 
 
นายเกษม  คุ้นเคย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9423783

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 
 
นายสุนทร  ทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8451067

     

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

 

 
นายสามารถ  ก้านเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
080-9975719

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง

 
 
นายประจักษ์  รักษาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-8072339