เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายพังตรุ

 


นายประพันธ์  พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
ประธานเครือข่าย
087-0965799

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายพังตรุ  จำนวน   5  โรงเรียน

     

โรงเรียนตลาดสำรองนายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9430475

โรงเรียนบ้านรางสะเดาี

 
 
นางสุนทรีย์  รุ่งนาไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ี

 

 
นางสาวจริยา  สีคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8375496

     

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ

 

 
นายประพันธ์  พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-0965799

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

 
 
นายวุฒิ  ปานชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9190780