เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายชาววัง

 


ดร.วิไล  กวางคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ประธานเครือข่าย
081-7454749

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายชาววัง  จำนวน   7  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ีนางจารุวรรณ  วงษ์เทวา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8156531

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

 
 
นายวิวรรธน์  วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9162859

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

 
 
นายพยอม  อัสโม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-1917821


โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม


 
 
ดร.วิไล  กวางคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7361805


โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม


 
 
นายเสรี  จันทร์เจือจุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-5513095


โรงเรียนวัดวังศาลา


 
นายสิงห์  ยิ้มแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8374593


โรงเรียนวัดหนองเสือ


 
 
นายปัญญา  เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9434651