เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายเกาะสำโรง

 


นายสมเดช  ช้างงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน
ประธานเครือข่าย
081-8804008

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายเกาะสำโรง  จำนวน   8 โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านแก่งหลวงนายสมบัติ  เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-1705128

โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"

 

 
นางมลิวัลย์  ลักษณาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7637538

โรงเรียนบ้านเขาปูน

 
 
นายพิทยา  จารุจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8578582

     

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช

 
 
ว่าที่ ร.ต.เทพสุจินต์  พงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-0188568

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู

 
 
นายวิชิต  บุญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9448809

โรงเรียนบ้านวังลาน

 
 
นายสมเดช  ช้างงา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8804008

     

โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง

 
 
นางสายเพ็ญพิมล  บุญรักษาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1770553

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม

 
 
นายนิวัติ  วัฒนะแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-2992308