เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายหนองบัว-แก่งเสี้ยน

 


นายบำรุง  ข่ายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ประธานเครือข่าย
089-9188977

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายหนองบัว-แก่งเสี้ยน จำนวน   9  โรงเรียน

     

โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชรนายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-7814986

โรงเรียนบ้านพุเลียบ

 
นางสาวมนัสนันฑ์  ทองศรีมัณฑนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9442279

โรงเรียนบ้านหนองบัว

 
 
นายยงยุทธ  ไกรบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-6166295

     

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี


 
นายวัฒนา  สุขเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9423069
 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน

 
 
นายบำรุง  ข่ายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9188977

โรงเรียนบ้านพุประดู่

 
 
นางศิริพร  ชูทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7057790

     

โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

 
 
นายชัชชน  ทองแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
085-2667001

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

 

 
ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-5508170