เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว

 


นายสมรรถ  พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา
รองประธานเครือข่าย
081-9817426

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว จำนวน   7  โรงเรียน

     

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี


นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนบ้านวังสารภี

 
 
นายยงยุทธ  ไกรบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-3163316

โรงเรียนบ้านหัวนาี

 
 
นายสมรรถ  พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9817426

     

โรงเรียนบ้านหัวหิน

 
 
นายโพสิทธิ์  จงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-9073105

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

 
 
นายชัชชน  ทองแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
092-5153654

โรงเรียนวัดบ้านยาง

 
 
นายพรชัย  เลิศวรายุทธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9432392

     

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 
 
นา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-