ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

                                                

วันที่​ ๔​ มกราคม​ ๒๕๖๕​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑ พร้อม​ด้วยนายวุฒิ​พงษ์​ ปฏิเวชวัฒ​นาง​กู​ร รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​๑​ นางบุษกร​ ห้า​สกุล​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​วัด​ทุ่งลาดหญ้า​(ลาดหญ้า​วิทยา)​นายรัชช์สิทธิ์​ ทิพยาลัย ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​โรงเรียน​อนุ​บาลวัดไชย​ชุมพล​ชนะ​สงคราม​ และนางสาวรัชนิดา​ สิงห์​มณี​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​กลุ่ม​พัฒนา​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​เข้ากราบสักการะ​ถวายภัตตาหาร​แด่พระเทพปริยัติโสภณ​(ปัญญา​ วิสุทฺธิปัญโณ ป.ธ.๙)​ เจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี​(เจ้าอาวาส​วัด​ไชย​ชุมพล​ชนะ​สงคราม​(วัดใต้) พระอารามหลวง​ ขอพรเพื่อ​เป็น​ศิริมงคลในวาระ​ดิถี​ขึ้น​ปีใหม่​ ๒๕๖๕ ณ​ ศาลา​จตุรมุข​ พระธรรม​คุณาภรณ์ วัดไชย​ชุมพล​ชนะ​สงคราม​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี โดยเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเห็นคุณค่าและความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระบบงานสารสนเทศ






 

ติดต่อ....




 

แผนการบริหาร

 

การรายงานผล




 

 

 

จองห้อง Zoom Online


 


 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png6.png2.png8.png7.png8.png
วันนี้3
เมื่อวานนี้1805
อาทิตย์นี้4912
เดือนนี้38989
รวม462878

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

ผลงานการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของคุณครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูปัญญา กุลหงษ์ สพป.กจ.1

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูธีระ แสงศิริ สพป.กจ.1

Best Practice นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

การนำเสนอ Best Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Coding Model โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล

การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิทยาการคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง ประถมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยนวัตกรรม 4G ครูธีรเศรษฐ์ ดวงแข สพป กจ. 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาการคำนวณ ป 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ของครูธีระ แสงศิริโรงเรียนวัดหนองเสือ

ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพรทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Best practice STAR MODEL สู่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ครูณัฐรดา จณินชวดลเดชา ม.2

Best practice ครูวิไลวรรณ ผุดเผือก โรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่องการเขียนโปรแกรม scratch ระดับ ชั้น ป.6


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ตอนที่ 1 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ตอนที่ 3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา การมาเรียน

ตอนที่ 4 การตรวจสุขภาพนักฯผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนที่ 5 ระบบทดสอบทางการศึกษา

ตอนที่ 6 ภาระกิจผู้อำนวยการโมดูล การปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 7 การลา

ตอนที่ 8 การขออนุญาตไปราชการ

ตอนที่ 9 การขอใช้ยานพาหนะ การจองห้องประชุม 

ตอนที่ 10 ไปรษรีย์โรงเรียน ทะเบียนหนังสือราชการ

ตอนที่ 11 รับ - ส่ง หนังสือราชการ

ตอนที่ 12 การวางแผน การเงินและบัญชี

 

 

Kan1 Channel

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน