นายอนันต์ กัลปะ
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ประธานคณะกรรมการ

 


ว่าที่ ร.ต.เทพสุจินต์  พงษ์สวัสดิ์
ผอ.รร.บ้านทุ่งนาคราช
กรรมการ


นายเสนอ  ยาทิพย์
ครู รร.บ้านรางจิก
กรรมการ


นายประมวล  เจริญสุข
ครู รร.บ้านปากนาสวน
กรรมการ


นางสาวดารณี  ป้อมสกุล
ครู
กรรมการ


นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านท่าหวี
กรรมการ


นายรัตน์ชัย  ศรสุวรรณ
ผอ.รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กรรมการ


นายฉลอง  ขำมาก
ศน.สพป.กจ.1
กรรมการ


นายเอกกมล  แสงหิรัญ
ครูใหญ่ รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กรรมการ
 


นายปิยะ  สินค้าเจริญ
..
กรรมการ


นายพิสูจน์  ภูมิพงศ์
...
กรรมการ


นางเรจินา  รัญตะเสวี
...
กรรมการ


นายบุญสี  เที่ยงธรรม
...
กรรมการ


ว่าที่ ร.อ.พรเนตร  ศรีทอง
รอง ผอ.สพป.กจ.1
เลขานุการ


นางสาวสุรัตน์  กาญจนศรัทธา
...
ผู้ช่วยเลขานุการ