รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
1.โรงเรียนบ้านช่องสะเดา ฯ
2.โรงเรียนวัดเขาน้อย
3.โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
4.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
5.โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
6.โรงเรียนบ้านวังด้ง
7. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 
8. ศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี 
9. โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
10.โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ  ( สอบราคาจ้าง ฯ )  ( สอบราคาซื้อ ฯ )