1. เข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนประชารัฐ (http://www.pracharathschool.go.th/ :: Click)

2. เลือกเมนู  "การสนับสนุนด้านการศึกษา" เลือก "VDO สาธิตการใช้อุปกรณ์ ICT"  (http://www.pracharathschool.go.th/ict/howto :: Click)

 

 

ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Firm ware ได้โดยการกดที่รูปภาพ หรือ :: Driver Dongle Official

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งแบบละเอียดได้ที่ :: คู่มือการ Flash Firmware HP Display To HDMI Dongle เพื่อแก้ไขปัญหาเสียง ไม่ออกระหว่าง คอมพิวเตอร์ และ ทีวี

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222